Beneath the Waves of the Baltic Sea -ulkoilmavalokuvanäyttely

Esittely

Uusi näyttelykonseptimme Beneath the Waves of the Baltic Sea on suuren kokoluokan ulkoilmavalokuvanäyttely joka tavoittelee miljoonien ihmisten yleisöä kiertämällä Itämeren valuma-alueen merkittävimpien kaupunkien ydinkeskustoissa. Näyttelyn värikkäissä ja korkealuokkaisissa vedenalaisvalokuvissa esitellään ennen näkemättömiä Itämeren vedenalaisia maisemia ja eliöyhteisöjä. Beneath the Waves of the Baltic Sea -näyttelyn tavoitteena on saada aikaan merkittävä Itämeri-tietoisuuden ja -kiinnostuksen lisääntyminen koko Itämeren alueella ja sitä kautta innostaa ihmisiä Itämeren suojeluun sekä nopeuttaa rehevöitymistä vähentävien ratkaisujen käyttöönottoa. Näyttely on tehokas ympäristöviestintäkonsepti, jossa panostetaan elämyksellisyyteen, matalaan tutustumiskynnykseen ja yllättävyyteen. Näyttelyllä halutaan tuottaa katsojille mielihyvää sekä luoda positiivinen kaupunkitapahtuma joka yhdistää kaupunkilaisia.

Kierrättämällä Beneath the Waves of the Baltic Sea
-valokuvanäyttelyä Itämeren valuma-alueen merkittävimpien kaupunkien ydinkeskustoissa keskeisissä jalankulkuliikenteen solmukohdissa, saadaan mielenkiintoisella ja kustannustehokkaalla tavalla miljoonat Itämeren valuma-alueella asuvat ihmiset oivaltamaan Itämeren meriluonnon ainutlaatuisuus ja kiireellinen suojelutarve. Näyttely koostuu 12:sta taustavalaistusta,

kaksipuoleisesta näyttelyelementistä. Hehkuvat taustavalaistut valokuvat ja kuvatekstit luovat näyttelylle ainutlaatuisen vedenalaisen tunnelman. Suurta kansainvälisesti kiertävää Itämeren suojeluaiheista ulkoilmanäyttelyä ei ole aikaisemmin toteutettu.

Itämeri on maailman saastunein meri ja Suomen suurin ympäristöongelma. Itämeren suurin ongelma ja uhka on liiallisen ravinnekuormituksen aikaansaama rehevöityminen. Itämeren tulevaisuuden kannalta on olennaista että Itämeren valuma-alueella (myös siis sisämaassa) asuvilla ihmisillä on yhteinen näkemys rehevöitymisongelman laajuudesta, suurimmista päästölähteistä sekä parhaista ja kustannustehokkaimmista ratkaisuista rehevöitymisen vähentämiseksi. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen on Itämeren suojelun keskeinen haaste sillä Itämeren rannikkovaltioita on yhdeksän ja valuma-alueen valtioita 14. Itämeren suojelu onnistuu vain jos suojelutoimet kohdistetaan merkittävimpiin Itämerta rehevöittäviin päästölähteisiin. Beneath the Waves of the Baltic Sea
-näyttelyssä vierailijat oppivatkin parhaimmat ja kustannustehokkaimmat tavat suojella Itämerta, mitkä ravinnepäästölähteet pitää ensimmäisenä laittaa kuriin ja mitä he voivat itse ravinnepäästöjä vähentääkseen tehdä. Kyse on suojelutoiminnan priorisoinnista Itämeren ehdoilla.

Lue lisää Beneath the Waves of the Baltic Sea
-ulkoilmavalokuvanäyttelyn Internet-sivuilta: